Çocuğunuzun Duygularını Düzenlemesine Nasıl Yardımcı Oluyorsunuz?

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Bu araştırmanın amacı Çocuğun Duygu Düzenlemesinde Ebeveyn Desteği Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır.

Nasıl katılacağız?

0 -17 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin yaklaşık 30 dakika süren bir anketi tamamlaması beklenmektedir.