Ben, eşim ve ilişkimiz çocuğumuzun duygusal gelişimini nasıl etkiliyor?

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Bu araştırma ile 3-8 yaş arasındaki çocukların duygu düzenleme becerilerini etkileyen ailedeki unsurları incelemekteyiz. Anne ve babaların öz-şefkat düzeylerinin ortak ebeveynlik ilişkisini, ve onun aracılığıyla çocukların duygu düzenleme becerilerini nasıl etkilediğini araştırıyoruz. Aynı zamanda anne ve babaların öz-şefkat düzeylerinin diğer eş tarafından algılanan ortak ebeveynlik ilişkisini nasıl etkilediğini de araştırıyoruz.

Nasıl katılacağız?

Çalışmaya çocuğun hem annesinin hem babasının ayrı ayrı katılması gerekmektedir. Çalışma, anketten oluşmaktadır ve tamamlama süresi 10-15 dakikadır.