Cebirsel İfadeleri Öğrenme

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Bu çalışmanın amacı 9. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeleri çözmedeki becerilerini anlamak ve bu becerileri kazanmaya yardımcı olan eğitim materyallerini tespit etmektir.

Nasıl katılacağız?

Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, öğrencilerden, cebirsel ifadelerle alakalı 11 soru cevaplaması beklenmektedir. İkinci kısımda ise, öğrencilerden sayı uzamı ve şekil tamamlama etkinliklerini tamlamasını bekliyoruz.