Çocuklar farklı yollardan edindikleri bilgileri nasıl ifade eder?

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Bu araştırmada çocukların anadillerine özgü dil yapılarını nasıl kullandıklarını inceliyoruz.

Nasıl katılacağız?

Çocuklara günlük hayatta karşılaşabilecekleri olayların videolarını gösteriyor sonrasında çeşitli sorular soruyoruz.