Çocuklarda bilinçli farkındalık gelişimini destekleyen unsurlar nelerdir?

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Bu çalışmamızda çocuklarda bilinçli farkındalık gelişimini etkileyen duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerini araştırıyoruz.

Nasıl katılacağız?

Çalışma kapsamında çocuklar ile Zoom uygulaması üzerinden 40-45 dakika süren bir görüşme yapılacaktır. Bunun yanı sıra annelerin 10 dakika süren bir anket formunu doldurmaları gerekmektedir.