Ebeveynler çocuklarına nasıl sınır koyarlar?

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Bu araştırmada 25-40 yaşları arasındaki ebeveynlerin 3-8 yaş arasındaki çocuklarına sınır koyma davranışlarını, kendi ebeveynlerine ilişkin yaşantılarını, kendi şemalarını ve evlilik doyumlarını inceliyoruz.

Nasıl katılacağız?

Çalışmada anne ve babalardan çevrimiçi bir ankete cevap vermeleri istenmektedir. Anket için lütfen tıklayın.