Sesli Asistanlar Akıllı mıdır?

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Bu çalışmada Türkiye’deki yetişkinlerin ve çocukların sesli asistan kullanım davranışları ve sesli asistanlara atfedilen özellikler ile ilgili bireysel farklılıklar incelenmektedir.

Nasıl katılacağız?

Anketimiz yaklaşık 15 dakika sürmektedir.