Babalar Çocukların Duygusal Gelişimini Nasıl Etkiler?

Bu çalışmada neler yapılıyor?

Çalışmanın amacı, çocukların duygu düzenleme becerileri ile ilişkili olarak babaların rolünü incelemektir.

Nasıl katılacağız?

Çalışmanın ilk aşamasında babalara çevrimiçi anket gönderilecek, ikinci aşamasında ise çocuklarla Zoom üzerinden çevrimiçi görüşme yapılacaktır.